Lettklinkerblokk

Scan Lettklinkerblokker (Scan Blokk) blir produsert i Danmark og består av lettklinker, lettklinkersand, sand, sement, flyveaske og vann. Alle disse bestanddeler er ubrennbare, noe som gjør Scan Blokk meget velegnet
til brannskillevegger.

I denne kategorien finner du også blokker av betong (Forskallingsblokk)
og Porebetong – som er fremstilt av sand, vann, kalk og sement.