Scan Prosjektblokk

  • Til forsterkning av vegg
NOBB nr: 47711697

Scan Prosjektblokk har to hull som kan fylles med betong og du får da en forsterket vegg. Ved høye og lange murer, kan Scan Prosjektblokk mures som ett søylepunkt i veggen. Dette gjøres ved å plassere Scan Prosjektblokk midt i veggen og “flette” den annen hver gang med øvrige Scan Blokk som benyttes, slik at det utgjør et søylepunkt i veggen.