Scan Bunnblokk 33 cm

  • Til støping av såle for grunnmur
NOBB nr: 47709393

Scan Bunnblokk 33 cm er et rimelig alternativ til såle da mørtelforbruket blir betydlige lavere enn ved f.eks forskalling. Scan Bunnblokk 33 cm benyttes til såle av Scan Blokk opp til 25 cm bredde. Scan Bunnblokk settes i jordfuktig betong, som Scan Sementmørtel B-20. Støpes ut med Scan Sementmørtel B-20 og armeres med enten Scan U-blokkarmering eller kamstål. Det er en fordel å gjøre sålen ferdig 2-3 dager før muringen av veggene skal påbegynnes. Husk viktigheten av nøyaktighet når du plassere ut Scan Bunnblokk 33 cm. Får man skjevheter og unøyaktigheter i sålen vil dette forplante seg videre opp i grunnmuren.