Bærekraft

På lag med fremtiden
BMC AS ønsker å være en veiviser i det grønne skiftet, og arbeider kontinuerlig med å integrere bærekraftige løsninger i selskapet.

BMC AS (Building Material Corporation) ble grunnlagt i Danmark i 1987, og to år senere ble datterselskapet BMC Trading etablert. BMCs primære forretningsområde er produksjon og salg av byggevarer til det skandinaviske markedet.
I 1987, samme år som BMC AS ble etablert, kom Verdenskommisjonen for miljø og utvikling med sin sluttrapport «Vår felles fremtid». Her ble bærekraftig utvikling definert slik: «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov».

Styrende pilarer
BMC er et av selskapene i porteføljen til GF Inveco AS, et konsern som eier en rekke datterselskaper innen byggevarer, shipping, logistikk/distribusjon og eiendom.
Å drive bærekraftig forretningsvirksomhet handler om å ta ansvar for både miljø og klima, samt sosiale og økonomiske forhold. Denne tredelingen blir gjerne omtalt som ESG (Environmental, Social and Governance). Disse tre pilarene er styrende for all virksomhet i selskapene i GF Inveco AS sin portefølje.

Forankret i bærekraftsmål
Vi i BMC AS forplikter oss til FNs 17 bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
BMC AS har særskilt fokus på fem av FNs 17 bærekraftsmål – les mer her hvilke mål vi har spesielt søkelys på:


Åpenhetsloven
I BMC står mennesker i sentrum. Det viktig for oss at alle som jobber hos oss eller er ansatt hos en av våre samarbeidspartnere behandles likeverdig, har anstendige arbeidsforhold og er trygge på jobb. Uansett om de jobber på en fabrikk i Kina, en godsterminal i Harstad eller ved vårt hovedkontor i Tønsberg skal menneskerettighetene ivaretas i hele verdikjeden. BMC oppfyller kravene i Åpenhetsloven og publiserer årlig aktsomhetsvurderinger på våre hjemmesider. Vår ambisjon er å være best i klassen også når det gjelder sosial bærekraft. Derfor har vi informert både egne ansatte og alle leverandører om våre etiske retningslinjer, og hva vi forventer når det kommer til code of conduct. Vi jobber kontinuerlig med å bevisstgjøre ansatte og samarbeidspartnere om temaer knyttet til sosial bærekraft.

Du kan lese mer om Åpenhetsloven her


Miljø
BMC ble 13. juni 2023 Miljøfyrtårnsertifisert
– les mer om hva vi gjør for miljøet her


Etiske retningslinjer

Det sentrale er ikke de etiske reglene og ansvarlig forretningsdrift i seg selv, men i høyere grad å sikre, at vi i alle sammenhenger utfører vårt arbeid på en etisk forsvarlig måte. Vårt samfunnsansvar er å skape bærekraftige lokalsamfunn, hvor BMC Trading skal være til stede som en positiv kraft, som skaper og bidrar til arbeidsplasser, lokalt næringsliv og lokal frivillighet.
Les mer om BMCs etiske retningslinjer her.


Transport og logistikk

BMC AS er også en betydelig aktør innen shipping- og logistikkbransjen. Selskapet er hovedeier i skipsmeglingsselskapet Scan-Shipping Bergen AS og rederiet Scan-Fjord AS. Alle varer transporteres sjøveien fra fabrikk til et av BMCs 10 logistikksentre lokalisert sentralt langs kysten. Dermed blir landtransporten minimal, noe som bidrar til store reduksjoner i klimagassutslipp. Et skip fullastet med byggevarer eller annet gods kan seile seks ganger lenger enn en lastebil kan kjøre med tilsvarende utslipp. En rekke av skipene er i ferd med å bytte til mer miljøvennlige motorer, noe som vil føre til at utslippene reduseres enda mer.

På Rødskjær utenfor Harstad har BMC i flere år hatt et av sine logistikksentre. Rødskjær er et sentralt knutepunkt i regionen, derfor har BMC gjort en betydelig investering og etablert en egen terminal her. Terminalen driftes av datterselskapet Scan Logistics Parter AS , som også utfører terminaloppgaver i Bergen og Mandal. SLP-terminalene har fokus på samlast, som gir en logistisk gevinst ved at flere varegrupper hentes på samme sted. Mer effektiv logistikk bidrar også til reduserte klimagassutslipp.

 

Kontakt oss

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.