Scan Lydstoppblokk 16x25x25 cm

  • Scan Lydstoppblokk benyttes i konstruksjoner med høy lydreduserende krav
NOBB nr: 47709385

Scan Lydstoppblokk skal pusses på begge sider og mures med fulle fuger begge veier for å oppnå maksimal lydreduksjon.