Scan Blokk 7,5 cm

  • Scan Blokk 7,5 cm benyttes som forblendning og tilpassninger i store og små bygg.
NOBB nr: 47709374

Scan Blokk blir produsert i Danmark og består av lettklinker, lettklinkersand, sand, sement, flyveaske og vann. Alle disse bestanddeler er ubrennbare, noe som gjør Scan Blokk meget velegnet til brannskillevegger. Jevn struktur i overflaten gjør Scan Blokk enkel å puss med Scan Mørtel Mur og Puss M5. Rette kanter og målfasthet gjør muringen raskere. Scan Blokk og Scan Isoblokk er EPD verifiserte av EPD Danmark.