Scan Isoblokk 35 cm armeringsblokk hjørne

  • Ferdig isolert u-blokk hjørne!
NOBB nr: 47709544

Hjørneløsning til Scan Isoblokk 35 cm armeringsblokk. Det unike med Scan Isoblokk armeringsblokk hjørne er gjennomgående isolering, det vil si at isoleringer er “ett” stykke noe som ikke gir rom for kuldebroer i det hele tatt. Not- og fjær løsningen er også med på å bedre isoleringsverdien. Scan Isoblokk 35 cm armeringsblokk hjørne mures med Scan Mur og Puss M5 mørtel, samt støpes med Scan Støpemørtel B-20.