Scan Isoblokk 35 cm armeringsblokk

  • Ferdig isolert u-blokk!
NOBB nr: 47709533

Scan Isoblokk 35 cm armeringsblokk benyttes som lastfordeler i øverst skift på vegg med Scan Isoblokk 35 cm. Det unike med Scan Isoblokk armeringsblokk er gjennomgående isolering, det vil si at isoleringer er “ett” stykke noe som ikke gir rom for kuldebroer i det hele tatt. Not- og fjær løsningen er også med på å bedre isoleringsverdien. Begge vangene på Scan Isoblokk armeringsblokk er bærende og det skaper en stabil blokk, som blir målfast og dermed forenkler du muringen og pussingen når du kommer til den jobben. Scan Iso 35 cm armeringsblokk mures med Scan Mur og Puss M5 mørtel.