Etiske retningslinjer

Vi er alle rollemodeller!
Derfor må vi konkretisere og presisere, hva vi forstår ved en etisk kultur, hvor alle ansatte, både som enkeltpersoner og kollektivt, tar ansvar for å oppføre seg etisk korrekt og sier ifra når noe føles galt.
Det betyr, at prosessen, debatten og engasjementet rundt de etiske problemstillingene er langt viktigere enn selve regelsettet. Det aller viktigste er å sikre en implementering i organisasjonen, som bidrar til, at flest mulig får kjennskap til de mange dilemmaer, vi kan møte i hverdagen, og hvordan disse best mulig kan håndteres.

I dette arbeide utgjør de etiske regler et sentralt verktøy.

BMCs etiske retningslinjer kan tilsendes ved å ta kontakt med Marianne Sætren

Kontakt oss

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.