Forankret i bærekraftsmål

Hvilke av FNs bærekraftsmål jobber vi BMC ekstra med?

5. Likestilling mellom kjønn
Vi har tro på at likestilling bidrar til en positiv utvikling på alle plan. Derfor etterstreber vi å få til en god blanding av menn og kvinner i BMC AS. I bransjer som tradisjonelt er mannsdominerte, som byggevarebransjen, er det avgjørende med en bevisst holdning til mangfold blant medarbeiderne.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Åpenhetsloven pålegger virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden. BMC AS jobber systematisk for å sikre sosial bærekraft i alle ledd. Aktsomhetsvurderinger blir publisert årlig på våre hjemmesider.
Du kan lese mer om aktsomhetsvurderinger for 2023 her.

9. Industri, innovasjon og infrastruktur
Vi bruker aktivt muligheten til å påvirke våre leverandører, kunder og samarbeidspartnere til å satse på bærekraftige løsninger i produksjon og infrastruktur. Vi er overbevist om at innovative metoder og ny teknologi er veien å gå for å sikre lønnsomhet og vekst også i årene som kommer.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon
Fornuftig ressursbruk og reduserte klimagassutslipp vil bidra til en bærekraftig fremtid. Derfor rapporterer BMC AS i henhold til GHG-protokollen, som er den mest anerkjente protokollen for klimaregnskap. Utslipp blir gjort rede for i:
Scope 1: Direkte utslipp
Scope 2: Elektrisitetsforbruk
Scope 3: Indirekte utslipp

13. Stoppe klimaendringene
Omstillingen til et lavutslippssamfunn er avgjørende for å stoppe klimaendringene. BMC AS tar vår del av ansvaret gjennom å iverksette tiltak utover lovpålagte krav og føringer. Som en betydelig aktør innen byggevarebransjen i Skandinavia tar vi initiativ til innovative løsninger for å bane vei mot en bærekraftig fremtid.

 

Kontakt oss

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.