Miljø

Kontroll i alle ledd

BMC AS jobber systematisk med å fremme bærekraftige løsninger i eget selskap. Samtidig velger vi leverandører med omhu og er nøye med at også de kan dokumentere et godt forankret fokus på bærekraft.


Miljøfyrtårnsertifisering
13. juni 2023 ble vi Miljøfyrtårnsertifisert. som er Norges mest anerkjente miljøsertifikat. Miljøfyrtårn-sertifisering skal «bidra til at virksomhetene reduserer sin miljøbelastning, at de bedrer sitt arbeidsmiljø, og at de oppnår konkurransefortrinn. Sertifiseringen skal være basert på praktiske tiltak som gir reelle forbedringer.» Miljøfyrtårn var i 2017 den første nasjonale miljøsertifiserings ordningen som ble anerkjent av EU.


EPD – sertifikat
“En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.”  EPD-Norway. En rekke produkter i BMC AS sitt sortiment er merket med lesbare EPD-er. EPD (Environmental Product Declaration) er en deklarasjon som oppsummerer produktets miljøprofil og lages på grunnlag av en livsløpsanalyse. Innholdet i EPD er i tråd med krav og retningslinjer i ISO 14020. Vi er genuint opptatt av åpenhet og strekker oss langt for å sikre at oppdatert dokumentasjon om våre produkter alltid skal være lett tilgjengelig for kundene. Derfor var vi tidlig ute med EPD-merking og jobber knallhardt for å være i front på området. Vi har EPD-sertifikat på en rekke av våre produkter, de ligger tilgjengelig under dokumentasjon for hver enkelt produktgruppe og de er elektronisk registrert i NOBB, for enklere bruk av miljødataene.


Grønn punkt
BMC er medlem i Grønt Punkt og følger opp dette ved løpende rapportering. Gjennom ordningen tar BMC produsentansvar for håndtering av emballasjematerialer.

Kontakt oss

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.