Scan Isoblokk 35 cm normal

  • Scan Isoblokk 35 cm benyttes som ytterveggg i store og små bygg.
NOBB nr: 47709495

Scan Isoblokk 35 cm tilfredstiller u-verdi kravet på 0,18 W/m2K uten tilleggsisolasjon. Det skal legges Scan Laftevatt mellom alle mørtelfuger. Scan Isoblokk 35 cm er svært stabil siden begge vanger er like. Scan Iso armering 28 skal benyttes i 2. hver fuge. Scan Isoblokk 35 cm mures med Scan Mur og Puss M5 mørtel. Not- og fjær løsningen i isoleringen gjør at kuldebroer unngås.