Scan Bunnblokk 39 cm

  • Til støping av såle for grunnmur
NOBB nr: 47709404

Scan Bunnblokk 39 cm er et rimelig alternativ til såle da mørtelforbruket blir betydlige lavere enn ved f.eks forskalling. Scan Bunnblokk 39 cm benyttes til såle av Scan Isoblokk 35 cm. Scan Bunnblokk 39 cm settes i jordfuktig betong, som Scan Sementmørtel B-20. Støpes ut med Scan Sementmørtel B-20 og armeres med enten Scan U-blokkarmering eller kamstål. Det er en fordel å gjøre sålen ferdig 2-3 dager før muringen av veggene skal påbegynnes. Husk viktigheten av nøyaktighet når du plassere ut Scan Bunnblokk 39 cm. Får man skjevheter og unøyaktigheter i sålen vil dette forplante seg videre opp i grunnmuren.