Vår politikk for persondata

Politikk for behandling av opplysninger om kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere.

Denne politikk beskriver hvordan vi beskytter persondata og hvordan vi skal sikre at kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere har kjennskap til de regler, som gjelder for bruk av de personopplysninger, vår virksomhet har adgang til som led i vårt arbeide.

Tønsberg, april 2018

1.    Dataansvarlig:

BMC Trading AS er dataansvarlig for en rekke persondata. Det er bl.a. persondata, som vi mottar:

 • Når du forespør på et tilbud eller sender en ordre og opprettes i vårt kundekartotek.
 • Når vi mottar tilbud, fakturaer mv. og du opprettes i vårt leverandørkartotek.
 • Når det er kontakt via e-mail, brev eller lignende med kunder, leverandører eller andre samarbeidspartnere.

2.    Nyhetsbrev, cookies og statistikk:

Når du tilmelder deg vårt nyhetsbrev, behandler vi de opplysninger, som du avgir om din e-postadresse og evt. arbeidsplass.

Formålet med behandlingen av opplysningene er å kunne sende deg relevante opplysninger, herunder informere deg om nyheter, messer, ferieavvikling og andre viktige ting relatert til vårt samarbeide.

Behandlingsgrunnlaget er det samtykke, som du avgir ved påmeldingen til vårt nyhetsbrev. Du kan til enhver tid trekke dit samtykke tilbake. Det gjør du ved å sende oss en mail. Deretter slettes dine opplysninger til nyhetsutsendelser.

Vi lagrer opplysninger om ditt besøk på vår hjemmeside ut fra de opplysninger din nettleser sender. Vi behandler også statistiske opplysninger om besøkende på hjemmesiden, men kan ikke gjenkjenne enkeltpersoner ut fra disse opplysninger.

3.    Kontakt til BMC Trading AS:

Vi behandler alminnelige kontaktopplysninger, som fremgår av de e-poster, brev, fakturaer mv., som sendes til oss.

Formålet med behandlingen er å kunne oppfylle avtaler med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere, samt å kunne motta og besvare spørsmål og andre henvendelser til BMC Trading AS.

Behandlingsgrunnlaget er å kunne administrere og oppfylle inngående avtaler samt en legitim interesse for å kunne administrere vår virksomhet, herunder motta og besvare henvendelser.

4.    Jobbsøknader til BMC Trading AS:

Dersom du sender en jobbsøknad til oss, vil vi behandle de opplysninger som fremgår av din søknad. Formålet med behandlingen er å vurdere din søknad og evt. gjennomføre en ansettelsesprosess.

Behandlingsgrunnlaget er en legitim interesse for å kunne besvare søknader og gjennomføre ansettelsesprosess.

5.    Behandlingssikkerhet:

Vi har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak vedr. de persondata, vi behandler. De skal bl.a. sikre at dine data ikke endres, mistes eller kommer til uvedkommendes kjennskap og omfatter f.eks. brannmur, websikkerhet, sikkerhetsoppdateringer av servere, pc-arbeidsplasser og nettverksutstyr, samt beskyttelse mod virus og uønskede programmer. Vi har dessuten autorisasjons- og adgangsbegrensninger, som sikrer at persondata kun kan benyttes av relevante medarbeidere, som dessuten er underlagt taushetsplikt og instruert i omgang med persondata.

Beskjeder, søknader mv., som du sender til og via våre hjemmesider er ikke krypterte, så du bør unngå å sende person-nr. eller følsomme personopplysninger.

6.    Utlevering til tredjeparter:

Vi utleverer eller overlater kun personopplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med lovgivningen og kun til oppfyllelse av de beskrevne formål.

Vi benytter eksterne leverandører til bl.a. IT drift og serviceytelser, og disse har adgang til våre persondata. Utover dette benytter vi andre tredjeparter til at levere ytelser, og vi sørger i hvert enkelt tilfelle for at persondata er beskyttet enten gjennom fortrolighetsavtaler eller gjennom databehandleravtaler.

7.    Sletting:

Vi behandler kun opplysningene til de angitte formål, og de slettes, når de ikke lenger er nødvendige for det formål de er innsamlet til.

Vi arbeider med utgangspunkt i følgende konkrete slettefrister:

 • E-post til utsendelse av nyhetsbrev – Når nyhetsbrevet avmeldes
 • Jobbsøknader – Inntil 6 mnd. etter avslag
 • Alle øvrige opplysninger – Når de ikke lengre er nødvendige for formålet

8.    Dine rettigheter:

Du har etter personvernforordningen en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om deg.

 • Du har rett til å se de opplysninger som vi behandler om deg.
 • Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.
 • Du har i særlige tilfeller rett til en tidligere sletting av opplysninger om deg.
 • Du har rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset.
 • Du har rett til å gjøre innsigelse mot vårt eller lovlige behandling av dine personopplysninger.
 • Du kan læse mere om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.no.

Hvis du vil benytte deg av dine rettigheter, skal du henvende deg til BMC Trading AS. Våre kontaktdata kan du se nedenfor.

9.    Kontakt os:

Hvis du har spørsmål til vår behandling av persondata kan du kontakte oss: BMC Trading AS, Stoltenbergs gate 58, 3112 Tønsberg eller pr. e-post til marianne@bmc-norge.no.

Ledelsen i BMC Trading AS

Kontakt oss

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.