Scan Mur Og Puss M5 25 kg

  • Proffen`s førstevalg!
NOBB nr: 41050527

Scan Mur og Puss M5 mørtel har i en årrekke vært proffen`s førstevalg når det kommer til mur og puss mørtel. Den har en perfekt korning og smidiget som gjør pussjobben raskere og enklere å utføre. Leveres som standard i farge grå, men kan også leveres i en rekke ulike farger på bestilling. Generell informasjon om mørtel til både støping og muring/pussing: Blandes med rent ferskvann. I vinterhalvåret må det også tilsettes frost-hindrende middel. Små mengder kan blandes for hånd eller med drill. For større jobber anbefales tvangsblander eller vanlig blandemaskin. Sugende underlag skal forvannes og eventuelt primes for å få vedheft. Etterbehandling: Mørtelen må beskyttes mot for tidlig uttørking ved hjelp av tildekning og vanning. Dette er spesielt viktig i sommerhalvåret og gjelder for alle produkter. Leveres i plastsekk som forlenger holdbarheten og minsker svinn under byggeperioden.

Bruksområde Mur- og pussarbeider inne- og utvendig av for eksempel Scan Blokk, Scan Teglstein eller betongblokker.
Vekt pr. sekk 25 kg
Antall pr. pall 48 sekker
Vannbehov Ca. 3,25 liter pr. sekk
Antall liter ferdig mørtel Ca. 14 liter pr. sekk