Scan Blokk 20 cm U-blokk

  • Scan Blokk 20 cm U-blokk benyttes til forankring til svill og som lastfordeler i øverste skift i lettklinker vegg av Scan Lettklinkerblokk 20 cm.
NOBB nr: 47709336

Scan Blokk 20 cm U-blokk armeres med Scan U-blokkarmering og støpes med Scan Sementmørtel B-20 eller B-30.