Scan Antifrost

Winter is comming…men ingen grunn til å legge vekk murer skjea!

Kongen av Mørtel lanserer Scan Antifrost for tilsetning i Scan Mørtel slik at murerjobben kan forsette hele vinteren igjennom.

Hvor og når kan Scan Antifrost benyttes?

Scan Antifrost er beregnet til betong, sement eller murmørtel når temperaturen er under frysepunktet.
Scan Antifrost sørger for at herdeprossessen opprettholdes helt ned til -15 ° C, dette justeres med mengden Scan Antifrost i forhold til fersk vann som tilsettes mørtelen.
Det anbefales ikke å bruke Scan Antifrost til pussarbeid, kun mur- og støpearbeid.

Bruk av Scan Antifrost

Scan Antifrost V15 tilsettes i rent ferskvann (vannmengden reduseres med tilsvarende mengde Scan Antifrost V15 som tilsettes).
Det anfales å benytte lunkent vann når Scan Antifrost V15 benyttes.
Blandetiden er ca. 2 til 3 minutter, avhengig av betong eller mørteltype.
Det er anbefalt å benytte Scan Antifrost på hele fasaden for å unngå fargeforskjeller i mørtelen ved muring. Vanlige prosedyrer ved muring/støping i minusgrader skal følges selv om Scan Anitfrost V15 benyttes.

Dosering

Temperatur (° C)                                   Dosering (i forhold til pulvervekt)

25 kg Mur- og Puss mørtel 1:10          25 kg Støpemørtel 1:3

Ned til – 5 (° C)                              0,15 liter                                                 0,40 liter
Ned til -10 (° C)                             0,35 liter                                                0,70 liter
Ned til -15 (° C)                              0,70 liter                                                1,20 liter

Forpakninger

Scan Antifrost leveres i 1 eller 5 liters flasker/kanner. Disse pakkes i kartong à  6 stk. 1 liter eller 3 stk. 5 liter.

Lær mer om…

Produktene Scan Antifrost kan benyttes i her
Scan Støpemørtel B-20

Scan Betongmørtel B-30

Scan Mur- og Puss mørtel

Og selvfølgelig i alle spesialdesignet mørtel

 

Kontakt oss

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.