Scan Master undertak 1,35x50m

  • Dampåpent, kombinert undertak og vindsperre!
NOBB nr: 46390695

Hovedfunksjonen til Scan Master undertak er å lede bort nedbør som kommer inn gjennom utettheter i tekningen, for eksempel i skjøter eller omlegg. Et dampåpent undertaksprodukt kan ivareta både undertaks- og vindsperrefunksjonen i samme sjikt og kan også benyttes som
dampåpent undertaksbelegg på taktro. Skal ikke brukes ved takfall mindre enn 15°. Scan Master undertak leveres i gråfarge, dette bidrar til at produktet ikke blender ved montering i sollys. Den har også både vertikale og horisontale striper, for hjelp til kapping. Scan Master undertak monteres vertikalt på tak fra møne til raft, og må klemmes kontinuerlig av sløyfer oppå sperrene.