Scan Ildfast stein 64 mm

NOBB nr: 42160262

Scan Ildfast stein 64 mm mures opp etter anvisning, ca. forbruk mørtel er 26 kg pr. m2 (ved 1 cm Ildfast mørtel under steinen og ca. 1 cm fuge).