Plastofol Kantlist 2,5 m

  • Tilbehør til Plastofol og Ventidrain grunnmursplate
NOBB nr: 21607007

Plastofol Kantlist benyttes som avslutning på toppen av Plastofol eller Ventidrain grunnmursplate. Dette er særdeles viktig for å forhindre at mellomrommet mellom grunnmur og Plastofol eller Ventidrain grunnmursplate ikke tettes av jordmasser når man tilbakefyller. For å feste kantlisten benyttes Plastofol Stål spiker brikke. Brikken er også viktig å bruke, ellers kan grunnmursplaten bli revet i stykker ved tilbakefylling.

Dimensjon 2,5 meter
Vekt pr. stk. 1 kg