Lvd list Scan Elementdekke

  • Tilbehør til Scan Elementdekke
NOBB nr: 41022864

Legges ut på svill før Scan Lett- eller Lyddekke legges ut. (i mellomrommet mellom ringmur/krone og elementdekke). LVD list forhindrer lydlekkasje (luftlyd) og sikrer ekstra stabilitet .

Dimensjon 45x10 mm x 50 meter
Vekt pr. rull 2,5 kg