Innvendig gipsplate standard 240 cm

  • Glatte overflater på notime!
NOBB nr: 22499156

Skal du pusse opp eller bygge nytt? Det er mange grunner til å velge Siniat gipsplater som innvendig vegg. Brann- og lydreduserende egenskaper er svært gode på gips. Platene er klassifisert som ”svakt antennelig materiale”, og tilfredsstiller kriteriene til ”svak varmeavgivelse” og ”svak røykproduksjon” i henhold til NS 3919. Overflaten er glatt og ønsker man et minimalistisk og moderne uttrykk er dette det riktige platevalget!

Husk å montere gipsplaten med riktig mengde skruer, ca 20 stk. pr. m2. Skrueavstand skal være maks 200 mm langs platekanten og kantavstand skal være minimum 10 mm. Pass på at skruehodet ikke bryter kartongen i gipsplaten, da holdet i gipsplaten vil svekkes. Det finnes spesielle bits som sørger for at gipsskruen ikke går lengre inn enn den skal, ellers er skrueautomat å anbefale hvis det er større antall gipsplater som skal monteres.

Ønsker du gipsplater også i taket? Les mer om Siniat innvendig gipsplate 4AK, himlingplate med 4 forsenkede kanter her