Skogmo Park

Skogmo Park

450 leiligheter – midt i hjerte av Jessheims!

Til dette boligprosjektet er det levert i underkant av 300 tonn Scan Mørtel i standard farge grå.

Dette skriver arkitektene i Goa Arkitekter om tankene og visjonene for prosjektet:
“Når en beveger seg gjennom området er det grøntkorridoren og fasadene som binder området sammen, mens de delvis åpne gårdsrommene gir den individuelle karakteren til hvert kvartal og sikrer tilhørighet for beboerne. Det har vært viktig å skape en bredde i utrykkene, og vi har valgt å ta tak i regionens historie med landbruk og skogdrift. Gårdsrommenes fasader henter inspirasjon fra skogen, enger og åkerlandskap som gir en variasjon både i tekstur, materialitet og farger. Dette innebærer at fasadene spenner fra en spilefasade som reflekterer trestammer til en frodig collage av plater inspirert av åker. Disse temaene følges opp i utformingen av utearealene mellom bygningene.”

Fakta om prosjektet

Prosjekttype

Leilighetskompleks

Arkitekt

Goa Arkitekter

Utførende murarbeid

Mjøndalen Mur og Puss AS

Produkter vi brukte