DNB Solsheimsviken

DNB Solsheimsviken

Fargerikt bygg!

I Solheimsviken i Bergen har LAB Entreprenør AS ført opp Norges mest moderne bankbygg. Bygget har inntil sju etasjer og et samlet areal på 44.000 kvadratmeter.
Byggestart var i mars 2011. Bygget ble overlevert 1. september 2013. Vi har levert ca. 120 tonn Scan KR Mørtel, farge grå til muring av teglstein.

Solheimsviken skal tjene som hovedkontor for èn bruker. Det skal også kunne leies ut i mindre deler. Derfor er det stykket opp i fem bygg, med avstand mellom byggene. Dette gir en god tilpasning til situasjonen, med kontakt mellom bakenforliggende by og sjøsiden. Byggene er formet med variasjon i volum, høyde, materialbruk og farger. Ulike tema og motiv uttrykkes i de forskjellige situasjoner samtidig som det hele virker sammen – i en komposisjon. Sjøsiden er satt i stand med plasser og promenade. Arealene rundt byggene inngår nå i byens felles uterom og bidrar til prosjektets samspill med omgivelsene, omsorgsfullt utformet av Smedsvig Landskapsarkitekter AS. Kilde: www.bogenark.no

Fakta om prosjektet

Prosjekttype

Nybygg, kontorbygg

Arkitekt

Petter Bogen Arkitektkontor

Byggherre

GC Rieber

Utførende murarbeid

Murmester Arthur J. Thorsen AS.

Produkter vi brukte