Dalen Skole

Dalen Skole

En av de første bygg i Norge med Scan KR mørtel

Robuste flater – i tidlig prosjekteringsfase var byggherrens representant eiendomssjef Bjørn M. Bakken i Fet kommune opptatt av robuste flater som tåler en påkjenning. I den diskusjonen kom det opp bærende murverk. I tillegg bidrar murverket til inneklimaet på en positiv måte ved at det både absorberer og avgir fuktighet, tilføyer arkitekt Tor A. Andersen i Skjeseth og Solvang Arkitekter (nå Vindveggen Arkitekter AS). Bærende murverk – bærende murverk i dette byggetrinnet består av skallmursvegger med geometriske forsterkninger. Teglen er forsterket med betong, der det er hensiktsmessig.
Taket i to-etasjes fløyen er i stålfagverk og tak elementer. Enetasjespartiene med flatt tak har yttervegger av tre bindingsverk og tak av korrugerte stålplater eller tak elementer. I lav fløyen er taket bygget av stålkonstruksjon med et tverrstag og tak elementer, forklarer Andersen.” Kilde: bygg.no

Dalen Skole på Fetsund er første store byggeprosjektet hvor Scan KR Mørtel ble benyttet. Totalt ble det murt ca. 500 tonn Scan KR Mørtel i farge grå.
Alle bilder i dette prosjektet er lånt av arkitekten Vindveggen Arkitekter AS.

Fakta om prosjektet

Prosjekttype

Barneskole

Arkitekt

Vindveggen Arkitekter AS

Utførende murarbeid

Fasadecompagniet

Byggherre

Fet kommune