Fugesand 0/2 mm 25 kg Østlandet

  • Holder belegget sammen!
NOBB nr: 44487100

Når belegningsstein er lagt er det svært viktig å fylle med fugesand. Uten fugesand kan belegget få vannrette forskyvninger av bremsenden, akselrerende eller svingende trafikk. Første gang man fyller på med fugesand vil du merke at mengden som brukes er relativ stor. Dette er fordi man må fylle hele fugen med sand. Bruk en fin kost og børst sanden ned i fugene. Fugesand vil også til en vis grad forhindre mose, gress og alger å vokse i fugene. Det er dog viktig å etterfylle fugene, spesielt de første årene belegget er lagt. Bruk også gjerne Alt-Rens fasaderens for å vaske belegningsstein, på den måten får du større glede av et rent og pent belegg i mange år.

Dimensjon 0/2 mm kornstørrelse
Vekt pr. sekk 25 kg
Antall pr. pall 42 sekker