Scan Blokk standard

Scan Lettklinkerblokker finnes i dimensjoner
fra 5 cm til 25 cm, inkludert en rekke tilpasnings-
blokker (se oversikt over alle dimensjoner
i brosjyren Scan Blokk og Scan Isoblokk
i høyre meny).

Det finnes også overliggere (til dør - og vindusåpninger) i 1,5 - 2 og 3 meters lengder som gjør jobben enkel da man kun løfter disse på plass (overliggerne har innstøpte løftekroker).

 F3C9119_BMC_Funkis_Helmur_Ext_E

Det er den lave vekten, de skarpe kantene
og målfastheten i blokken som gjør produktet
så enkelt å arbeide med.

Den lave vekten fordi man sparer mange tunge løft, de skarpe kantene og målfastheten gjør det enkelt man murer, men også når man skal i gang med pussing av veggen etter at grunnmuren er satt opp.

blokker i_gruppe

 F38846_BMC_Funkis_III_Os_Bergen blokk grunnmur_2

Scan Isoblokk

Scan Isoblokk finnes i 2 dimensjoner:
25 cm og 35 cm. 

Scan Isoblokk 35 cm har en u-verdi på 0,17 og tilfredstiller da kravet til TEK10 som er på 0,18.

Iso 35 systemet har en rekke gode egenskaper som er verdt å nevne:

  • not og fjær løsning, man unngår kuldebroer.markedets beste hjørneløsning pga. den gjennomgående isoleringen, samt not og fjær.
  • ferdig armerte overliggere til dør - og vindusåpninger
  • begge vangene er bærende - dette gir en stabil blokk som er lett å mure.
  • til både Iso 25 og 35 finnes spesialtilpasset Iso armering, som binder begge vangene sammen, som gir en mer stabil vegg.

Scan Isoblokk_sammensat

Tekniske Data:

Antall blokker pr./m2: 7,69 stk. ferdig murt mur
(gjelder for både Iso 25 og 35 cm)

U-verdi Iso 35: 0,17 W/m2K

U-verdi Iso 25: 0,29 W/m2K
(for vegg med ett u-blokkskift).
For å tilfredstille U-verdi kravet i TEK10, må Scan Iso 25 tilleggsisoleres med 10 cm. isolasjon.
Innenfor Scan Isosystem har man også Iso Rehab blokk (12,5x25x50 cm) som benyttes ved rehabilitering av f.eks en kjeller hvor man ønsker tilleggsisolering.

Bergen hus_10cm

nærbilde scan_isoblokk_med_tekst_for_web

Tilbehør til lettklinkerblokk

Scan Grunnmursventil
Er en teleskopventil, dvs. den strekker seg
fra 19 til 36 cm lengde. 
Det som er praktisk å tenke på når man skal sette inn en ventil i muren er å benytte halvdelen av en 10x25x50 cm Scan Blokk, for sammen med ventilen passer dette høydemessig ut med 25 cm (som er skifthøyden).

blokk og_ventiler 

Scan Mørtelkasse
Et praktiskt verktøy når man skal mure. Man legger mørtel i kassen og trekker den bortover de allerede utlagte Scan Blokkene. På denne måten går muringen hurtigere. Leveres i dimensjonene 15-20-25 og 35 cm.

Mørtelkasse 33_cm

Scan Laftevatt
Når du skal mure Scan Isoblokk er det viktig å benytte laftevatt i hvert skift. Laftevatten forhindrer, sammen med de gjennomgående isolerte hjørnene og not/fjær løsningen kuldebroer.
Laftevatten legges imellom mørtelfugene.
Leveres i to dimensjoner
(en bredde til Iso 25 og en til Iso 35 cm):
20 x 90 x 8000 mm eller 20 x 150 x 10000 mm.

Laftevatt blokk med_laftevatt 

 

 

 

 

 


Scan galvanisert armeringsnett
Galvanisert armeringsnett for støping av baderomsgulv o.l

Teknisk data:
Mål: 80 x 120 cm
Vekt pr. stk: 1,11 kg

armeringsnett1

Armering til lettklinkerblokk

For å hindre sprekkdannelse i muren. I alle typer armering skal man skal alltid overlappe med minimum 30 cm.

Man har i hovedsak 3 typer armering:

Fugearmering
Legges i begge ytterkantene av blokken (med mørtel opp på armeringen).
Leveres også i rustfri utgave.
Leveres i 4 meters lengde.

fugearmering

U-blokkarmering
Benyttes i bunnblokk og u-blokker.
Leveres i 4 meters lengde.

u-blokkarmering

Scan Isoarmering
Til Scan Isoblokk kan også fugearmering benyttes, men det beste alternativet er Scan Isoarmering.
Dette er bredere armering enn fugearmeringen. Den dekker hele blokken og binder derfor de blokkvangene sammen, slik at muren blir mer stabil.
Leveres i 3,05 meters lengde.

iso 25_armering

iso 33_og_iso_35_armering

Scan løs lettklinker

Løs Lettklinkerkuler til mange formål!
Scan løs lettklinkerkuler kan benyttes til mange forskjellige områder. Produktet kommer bl.a i sekker (Big Bags) à 1 mtil isolering rundt f.eks grunnmur.


bigbag scan_lettklinker

Man trenger kran for å få løftet disse på plass. Har man ikke dette tilgjennelig fåes de samme kulene i 50 liter`s sekker. 
Det spesielle med disse sekkene er at de kan legges rett i jorden uten å ødelegge sekken, fordi den er laget av nedbrytbar, ikke miljøfarlig plast.

Vi er partner i House Of Builders

Forsidebilde HOB åpning

Nyhetsbrev