Diffusjonsåpent undertak

Scan Master og Scan Master Pro KK består av 4 sjikt, to lag polypropylen med en mikroporøs film og et forsterkningsnett i mellom.
Kombinert undertak og vindsperre skal ikke brukes ved takfall mindre enn 15°.

scan master_pro_3 scan master_pro_4

Dampåpent undertak som monteres direkte på sperrer/takstoler c/c 600mm eller på underlag
av bordtak/rupanel, for fullisolering fra undersiden. Duken festes med pappstift. 
Undertaket må monteres lufttett. Det vil si at skjøter, overganger mot vindsperre på vegg, omlegg over møne, grader og vinkelrenne skal være lufttette. I tillegg må overgangene mot gjennomføringer for skorsteiner, takvinduer, takkanaler o.l. være regn- og lufttette.

Scan Master (130cm) monteres vertikalt på tak fra møne til raft, og må klemmes kontinuerlig
av sløyfer oppå sperrene.
Scan Master Pro KK (150cm) monteres med selvklebende omlegg på 100mm, og kan derfor legges horisontalt (se fig under). Omlegget er markert med stiplet linje, slik at klebekanter treffer hverandre. Folien på begge klebekantene rives av samtidig, stryk over dette feltet for å sikre god klebing.

Scan Master_Pro

scan master_pro_og_KK_med_og_uten_klebekant scan master_pro_og_KK_pakninger

 

 

 

 

  

Rull ut første lengde nederst ved takfoten og stift fast. Kapp sløyfene ca 15 cm kortere enn rullebredden, Deretter legges sløyfebiter og lekter, slik at man har noe å gå på når neste bane skal legges. Denne rekkefølgen er den beste løsningen med hensyn til sikkerhet under montering.

Sjekk tetthet av takkonstruksjonen før primærtekkingen legges. Tekkingen bør utføres snarest mulig.
Det anbefales ikke å varme opp bygget før isolasjon og dampsperre er montert.

Disse produktene inneholder ingen farlige stoffer.

Teknisk data Scan Master undertak:
Vekt: 160 gram pr. m2
Leveres i ruller à 1,35 x 50 m

Teknisk data Scan Master Pro KK:
Vekt: 160 gram pr. m2
Leveres i ruller à 1,50 x 50 m

Vi er partner i House Of Builders

Forsidebilde HOB åpning

Nyhetsbrev