Skjetten Skole

Skjetten Skole

Skole som skinner i sølv!

Skjetten skole trengte sårt både en opprusting og en utvidelse av den tre-parallelle skolen for alderstrinnene 1 – 7. Skolen har vært bygget i to omganger, den første delen sto ferdig i 1956, mens siste del er fra begynnelsen av 1970-tallet. Den eldre bygningsmassen på 2100 kvadratmeter ble revet, noe eksistrende bygningsmasse ble rehabilitert og det ble nybygd ca. 5670 kvadratmeter. Kilde: bygg.no

I 2009 ble det levert ca. 1000 m2 med den hollandsk maskin teglsteinen, Silverstone til Skjetten Skole i Akershus. Murarbeidet ble utført av Rolf Holm.

Fakta om prosjektet

Prosjekttype

Grunnskole

Arkitekt

HWR arkitekter AS

Byggherre

Skedsmo kommune, Eiendomsavdelingen

Produkter vi brukte