Hinna Brygge

Hinna Brygge

Gode og attraktive bomiljøer i en fortettet by situasjon

Stavanger kommunes byggeskikkpris for 2013 er tildelt Brandsberg Dahls arkitekter, og oppdragsgiver Hinna Brygge as, ved Kruse Smith og Øgreid Eiendom, for byggeprosjektet Hinna brygge, trinn 3. Byggeskikkprisen ble mottatt av Per Christian Omvik, Hans Jørgen Moe og Kjetil Dybvig på vegne av Brandsberg Dahls arkitekter. En bit av hederen tilfalt også utbyggerne, representert ved Sigve Hebnes fra Kruse Smith og Kjetil Borgersen fra Øgreid Eiendom. Årets tema var «Gode boligområder i den fortettede byen». Juryen, som består av Kristen Høyer Mathiassen (leder), Hilde Karlsen, Anne S. Skare, Terje Børsheim, Ivar Egge og Kaj Lea (sekretær), skriver i sin begrunnelse at arkitektene lykkes med å skape gode og attraktive bomiljøer i en fortettet bysituasjon.  Anlegget inngår på en harmonisk måte i det overordnede plangrepet som er lagt til grunn for boligene i Havneparken» heter det i juryens begrunnelse.  Kilde:  Stavanger Aftenblad.

 

Vi har levert ca. 1000 m2 med Scan Tegl Silverstone. Det er en maskintegl som er i nyansen grå/sølv-toner med fargespill.

Fakta om prosjektet

Prosjekttype

Leilighetskompleks

Arkitekt

Brandsberg-Dahls Arkitektkontor

Byggherre

Hinna Brygge

Produkter vi brukte