Hålogaland Teater

Hålogaland Teater

Prisvinnende bygg!

BMC levert i 2005 Scan Tegl Aston (format 210 x 100 x 50 mm) til Nord-Norges Regionteater sin egen storstue i Tromsø og bygget ble kåret til Årets Bygg i 2006.

Asbjørn Værnæs fra Vulkan Arkitekter AS uttaler:
Teateret er lokalisert i sørenden av Tromsø sentrum, i et område preget av småindustri, boliger og fritt-stående institusjons/kontorbygg. Teaterprosjektet er, sammen med annen utvikling i området, med på å omdanne områdets karakter. Teaterbygningen har tre klart avgrensede deler: bakre del er hovedsakelig verksteder/garderober, midtre del er sal- og sceneområder og fremre del er publikumsområder.
Ut av det enkle skjemaet oppstår et variert og karakteristisk formuttrykk, der funksjonene synliggjør seg i volumet. Scenetårnet stiger opp av den lave hovedformen, skuespillergarderobene og administrasjonen krager ut. Mot sørvest skaper et inntrukket hjørne en økonomisone. De utkragede bygningsdelene romliggjør forholdet mellom bygningskroppen og de tilliggende offentlige rom, teaterplassen og strandpromenaden mellom bygningen og sjøen.
Bygningen er i sin helhet kledd med tegl, type Aston fra Daas Baksteen. Dette forsterker bygningens hele form, som er det vi vil skal assosieres med teaterfunksjonen. Enkeltelementer trer fram, men underordner seg hovedformen. På nært hold varieres flaten med forskjellige forbandtyper og stuss-fugebredder.  Teglen vil på grunn av sin halvblanke, mørke overflate variere mye i forhold til skiftende lysinnfall og refleksjoner, en kvalitet som var viktig ved valg av teglstein. I tillegg har de enkelte teglsteiner stor innbyrdes variasjon, slik at det også på nært hold er variasjon i flatens uttrykk.

Fakta om prosjektet

Prosjekttype

Teaterbygg i Tromsø

Arkitekt

Vulkan arkitekter as

Byggherre

Statsbygg

Produkter vi brukte