Utvendig gipsplate Aquaboard 12,5mmx120x300 cm

  • Gipsplate som pussbærer!
NOBB nr: 49191361

Siniat utvendig gipsplate Aquaboard er den første fasadeplaten på markedet hvor du kan pusse med sementbasert mørtel på gips. Siniat Aquaboard er, sammen med puss fra Strikolith, en del av Scan Air-Tec fasadesystem. Scan Air-Tec er et luftet kledningssystem som er velegnet for det norske klima. Det er den unike overflaten som er 100% muggresisten og med ekstremt lav vannabsorbasjon som gjør det mulig å pusse på direkte på platen. Samtidig har den alle gipsens fordeler med enkel bearbeiding/montering, lav vekt og særdeles gode brann- og lydreduserende egenskaper. Siniat Aquaboard kan stå utildekket i inntil 4 måneder (forutsatt at monteringsveiledning er fulgt).