GW-FLEX grunnpuss 25 kg spann

  • Ferdigblandet grunnpuss til Siniat Aquaboard utvendig gipsplater!
NOBB nr: 50870733

GW-FLEX grunnpuss er en del av Scan Air-Tec fasadesystem. Det er pussen som benyttes på Siniat Aquaboard utvendige gipsplater. Hefting på Siniat Aquaboard er 0,28 n/mm2. Etter plateskjøter er forsterket med Skjøtnett selvklebende, bakt inn i GW-PLUS grunnpuss, hjørneprofiler er montert og “stresshjørner” er dekt med Armeringsnett kan påtrekk av GW-FLEX grunnpuss begynne. Ved behov kan maks 2 % rent kranvann tilsettes pr. 25 kg spann før den trekkes på i et jevnt lag med en sparkel av rustfritt stål, for så å avrettes med en stor tannsparkel (tenner 10×10 mm. Legg så på Armeringsnett Strikolith og stryk glatt med sparkelen til en lagtykkelse på ca. 4 mm oppnås. Til slutt jevnes GW-FLEX grunnpuss ut, den skal ikke brettskures. Må tørke i minimum 48 timer før Sluttpuss Silikon eller Sluttpuss Pearl påføres.