BMC Pipe startplate med luftehull betong

  • BMC Pipe 2i1!
NOBB nr: 44788777

BMC Pipe er en elementpipeløsning med integrerte luftekanaler som gjør det mulig å trekke luft ned til ovnen, slik at den får optimal forbrenning. BMC Pipe kalles 2i1 fordi man har et felles ytterelement, men kan velge mellom to ulike innerrør – ut i fra hvilket materielle man foretrekker. De to løsningene er Chamotte rør eller Pimpsteinsrør – to av de mest brukte materialer til innerrør. Begge systemene løser ditt behov for å få røyken ut og luften inn. Begge varianter er CE-godkjent og testet etter de nyeste regler. Uavhengig av hvilket materiale man velger på innerrøret har BMC Pipe noen fordeler. Det er ingen elementer som mures, alt limes. Dette sørger for en rask og enkel montering av pipa. BMC Pipe kan stå inntil trevegg på to sider, og trenger kun slemmes gjennom bjelkelaget og på kald siden (loft). Vær oppmerksom på at man må være godkjent pipemontør for å sette opp BMC Pipe. Hva godkjent pipemontør innebærer varierer fra kommune til kommune , så sjekk med din hjemkommune tidlig i prossessen.