Scan Lett- og Lyddekke

Generelt
Elementene produseres i tykkelser fra 10-28 cm med 
2 cm intervaller, standard bredde er 60 cm
og lengder opp til 680 cm. 

bakergården elementdekke_for_web_1 bakergården elementdekke_for_web_4

Elementene har en pusset overflate på over og undersiden som gjør at man kan male rett på elementene. Det eneste som må støpes er i mellom fugene og i løftekrok hullene. 
Tilpassinger og utsparinger utføres etter behov.

Fordeler ved elementdekker:

  • Hurtig montasje
  • Lave byggekostnader
  • Varme / støyisolering
  • Stabilt og knirkefitt
  • Ubrennbart
  • Angripes ikke av sopp og råte

Levering til byggeplass skjer med kranbiler, og kan således monteres direkte, i den utstrekning forholdene tillater det.

For pristilbud, kontaktes en av våre forhandlere.
Medbring komplette målsatte tegninger med plassering av innvendig
bærevegger/trapperom/piper etc.

Når fabrikken mottar forespørsel, vil de kontrollere hvilket type dekke som vil være lønnsomt
for deg som kunde. Det er viktig å opplyse om, hva som skal benyttes oppå dekke, som f.eks:

  • tykkelse påstøp/avretting
  • isolering/trinnlyd
  • plassering av evt. membran
  • flis/parkett/skifer


Scan Lettdekke
Benyttes normalt i etasjeskille innen samme boenhet, hvor det er normale laster og ikke
spesielle krav i forhold til lyd.

Lettdekke

Scan Lyddekke
Scan Lydekke er et mer massivt elementdekke som kan benyttes der det er større krav til styrke og lyd. Scan Lyddekke kan selvfølgelig også brukes som utvendig tak/terrasse i tillegg til etasjeskille.

Lyddekke utsnitt

Vi er partner i House Of Builders

Forsidebilde HOB åpning

Nyhetsbrev