Grunnmursplate til grunnmur

Plastofol brukes mot beskyttelse mot fuktighet i kjeller på alle type bygg.

Grunnmuren er ikke bare utsatt for mye fukt
og vannpåvirkning på utvendige sider,
men også fra fukt som trenger igjennom innenfra. 
Problemer med fukt i kjelleren vil resultere i store påkostninger når dette skal utbedres, 
som følge av at man må grave opp rundt huset for å sette på ny grunnmursplast. Det er derfor viktig å utføre fuktsikring av kjelleren riktig.

plastofol arbeidsbilde_1

Plastofol leveres i 4 størrelser og kan derfor legges med minimalt med skjøter.

Fordeler med Plastofol grunnmursplate

  • beskytter pusslaget på grunnmuren mot skader under tilbakefylling.
  • drenerer bort fuktighet som vandrer gjennom muren fra innsiden.
  • hindrer røtter fra hagen i å trenge inn
    i muren.
  • stopper vann fra utsiden og fører dette
    ned til dreneringen.

Tekniske data:
Leveres i høydene: 1 - 1,5 - 2 og 2,4 meter
Trykkfasthet: ca. 250 kN/m (25 t/m2)
Tempraturbestandighet: -40 ° C til + 80 ° C
Luftvolum (mellom knotter): Ca. 5,3 l / m2

Som tilbehør leveres det også kantlister,
samt spiker og brikke (og løse brikker til bruk
på torvtak).

plastofol arbeidsbilde_3 plastofol arbeidsbilde_4

Grunnmursplate til torvtak

Plastofol er ideelt som underlag for torvtak!

plastofol torvtak_1

Plastofol er et vann og fukttett system som ikke påvirkes av frost, nedbrytes av humussyre eller andre mikro organismer, står imot røtter og tåler store laster.

Torvtak er i Norge mest utbredt i hyttesammenheng og det finnes flere metoder å få til et fint torvtak.
Enten med skjært torv (eldste metoden) eller med ferdige torvsekker.

Husk å benytte Katepal Storkraft som underlagspapp før Plastofol grunnmursplate rulles ut.

plastofol Tegning_B

 

 

 

 

Vi er partner i House Of Builders

Forsidebilde HOB åpning

Nyhetsbrev