Tilbehør / Tips

Redskap
Det er flere redskap man trenger for å legge belegningsstein. Noen er vanlig verktøy, mens andre spesial verktøy leier hos den lokale byggevareforretningen.

Man trenger følgende:

Måleutstyr (tommestokk+ bandmål), hammer, rake, rette­snor /tau,
lirer (stål eller tre), vater, spade, avrettningsplank, vinkelsliper, trillebår, rettholt, steinsaks* og vibroplate*. 

*kan med fordel leies


Klikk her for å se komplett leggeveiledning i vårt inspirasjonsmagasin (side 70)

Kapping
Små biter av belegningsstein har vanskeligere for å overføre bæreevne til hverandre. Derfor skal en stein eller helle aldri være mindre enn 1/3 av normalsteinens lengde. I tillegg skal den raden som ligger inntil de kappede steinen alltid bestå av hele steiner/heller.

Avslutninger
For at belegget skal holde seg på plass/bærevnen er det viktig at det er rammet inn av med en kantforsterkning på alle sider. Maks avstand mellom belegget og kantstein skal være 3 mm (normal fugebredde). Kantsteinen skal settes
ned i B-20 betong (enten med sand/sement eller ferdigmørtel).

Hvordan fjerne søl, snø, olje etc?

Alger og mose
Alger og mose vokser på skyggefulle steder, hvor belegget som følge av manglende drenering eller lite fall kan stå i vann. Alger og mose skader ikke steinene. Dersom vekstene ikke forsvinner ved uttørking, kan det fjernes med plantegift, klorin fortynnet 1:1 eller 10% salmiakk oppløsning. Husk alltid for- og ettervanning.
Vi kan også anbefale jevnlig rengjøring med Alt-Rens, som er et middel for alle typer fasader
(belegningsstein, takstein, fliser, murverk, puss, betong og vannskurte overflater). Er man flink til å spraye Alt-Rens 1-2 ganger i året vil stygge overflater forsvinne av seg selv etter noen døgn. Er det lenge siden belegget er vasket må man benytte seg av høytrykkspyler for å fjerne mose, vekster og alger. Høytrykkspyling er svært effektivt til dette.
For mer informasjon om Alt-Rens se side 58 i vårt inspirasjonsmagsin (link høyere opp på siden)

NB! Ikke bruk mosefjerner da dette kan forårsake rustflekker.

Oljeflekker
Olje skader ikke betong. Friske flekker fjernes med absorberende pulver, triklorethen pasta eller motorrens som vaskes vekk med varmt vann. Tromlet stein (Holmegaard) kan vendes.

Snø og is
Snørydding bør skje ved feiing etterfulgt av strøing med skarp grus. Hvis det saltes, skal det gjøres med måtehold.
Hvis man unngår å salte belegget de første årene, forlenges levetiden vesentlig. Bruk natriumklorid (NaCI kokesalt).
Salt /is blandingen fjernes hurtigst mulig fra belegget.

Tyggegummi
Tyggegummien bløtes opp med kloroform, renset bensin eller fryses med kullsyre og skrapes av.

 

Vi er partner i House Of Builders

Forsidebilde HOB åpning

Nyhetsbrev